1/2/12

Η μάχη του Μαραθώνα

Η Μάχη του Μαραθώνα διεξήχθη το 490 π.Χ., κατά τη διάρκεια της πρώτης εισβολής των Περσών στην Ελλάδα και αποτέλεσε την κορύφωση των προσπαθειών του βασιλιά Δαρείου Α’ να καταλάβει την Ελλάδα και να εισβάλλει στη σημερινή Ευρώπη.
Θέλοντας να εκδικηθεί τη συμπαράσταση των Αθηναίων και των Ερετριών στις πόλεις της Ιωνίας στην προσπάθειά τους να απαλλαγούν από τον περσικό ζυγό, ο Πέρσης βασιλιάς ορκίστηκε να καταστρέψει την Αθήνα και την Ερέτρια και το 490 π.Χ. έστειλε την πανίσχυρη θαλάσσια δύναμή του – υπό την ηγεσία του Δάτη και του Αρταφέρνη – να καταλάβει αρχικά τις Κυκλάδες και εν συνεχεία τις δύο ελληνικές πόλεις.
Στην Ερέτρια τα κατάφερε, για να φτάσει στην Αθήνα όμως έπρεπε να περάσει από την πεδιάδα του Μαραθώνα....